telefon: 509213868     e-mail: biuro@womat.net

Gruntowy wymiennik ciepła

Gruntowy wymiennik ciepła

Gruntowy wymiennik ciepła bezprzeponowy płytowy GWC PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające uzyskanie idealnego komfortu w każdym budynku poprzez pozyskanie zawartego w gruncie chłodu latem oraz ciepła w okresie grzewczym w maksymalnie wydajnym stopniu. Naturalna obróbka powietrza zachodząca w bezpośrednim kontakcie z gruntem zapewnia optymalne parametry wilgotności i jakości powietrza nawiewanego do pomieszczeń.

Innowacyjna konstrukcja GWC PROVENT-GEO została zastrzeżona w Urzędzie Patentowym. Odpowiednie ukształtowanie strugi powietrza przepływającej przez ten gruntowy wymiennik ciepła gwarantuje skuteczność niespotykaną w innych wymiennikach próbujących naśladować ideę wymiany bezprzeponowej

Podstawowe korzyści:

  • zapewnienie pożądanego chłodu w czasie letnich upałów,
  • zapobieganie nadmiernej suchości/wilgotności,
  • zapobieganie rozwojowi grzybów i pleśni,
  • optymalna praca urządzeń do odzysku ciepła.

 

Atuty techniczne:

  • praktycznie 100% wymiana cieplna z gruntem,
  • możliwość płytkiego posadowienia (ok. 0,7 m pod powierzchnią),
  • minimalne straty ciśnienia (poniżej 40 Pa)
  • możliwość pracy ciągłej bez potrzeby „regeneracji”,
  • możliwość dostosowania wielkości układu w zależności od wydajności: 200-30 000 m3/h.

 

Zasada działania gruntowego wymiennika ciepła PROVENT-GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT-GEO składa się z systemu modułów specjalnie opracowanych płyt, których budowa zapewnia tzw. bezprzeponowy przepływ powietrza wewnątrz wymiennika (w bezpośrednim kontakcie z gruntem).

Powietrze potrzebne do wentylacji pobierane jest przez czerpnię gruntową, która powinna znajdować się w miejscu o możliwie niskiej koncentracji zanieczyszczeń, z dala od ulic, parkingów itp. Powietrze transportowane jest do wymiennika gruntowego przez rurę z wkładem antybakteryjnym i rozprowadzane poprzez kolektor pod powierzchnię płyt. Tutaj dzięki bezpośredniemu kontaktowi z gruntem, zależnie od posiadanej temperatury, powietrze ulega naturalnemu ogrzaniu lub ochłodzeniu, a także naturalnemu dowilżeniu lub osuszeniu.

 

Gruntowy wymiennik ciepła o wydajności do 600 m3/h

Systemy można wykorzystać zarówno w domkach jednorodzinnych, jak i w obiektach komercyjnych. Dla Państwa wygody wydzieliliśmy cztery rodzaje systemów – w zależności od środków inwestycyjnych, ale też stopnia uzyskiwanego komfortu oraz oszczędności eksploatacyjnych.

Informacje opublikowano za zgodą firmy Pro-Vent